Apribojo veiklą

Kylant realiai grėsmei, kad bus padaryta žala kredito unijos Centro taupomosios kasos indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesams, Lietuvos banko valdyba nutarė apriboti šios kredito unijos veiklą iki 2018 m. vasario 28 d. ir paskyrė laikinąjį administratorių. Veiklos apribojimo (moratoriumo) metu unija laikinai negali teikti finansinių paslaugų, įskaitant indėlių grąžinimą.

Laikinasis administratorius – UAB  Grant Thornton Baltic ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 9 d. turi pateikti Lietuvos bankui išvadas dėl kredito unijos Centro taupomosios kasos finansinės būklės, jos veiklos perspektyvų ir kaip būtų galima apsaugoti šios kredito unijos indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesus.

Šaltinis: Lietuvos bankas