- Aktualijos.lt - http://aktualijos.lt -

Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. gruodžio 27 d. priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-126 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo įsakymu panaikinamas reikalavimas be akcizų įsigytų degalų, naudojamų orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir (arba) aptarnavimui, apskaitą derinti su vietos mokesčių administratoriumi.

Be to, nuo 2018 m. sausio 1 d.:

VMI prie FM primena, kad, atsižvelgiant į 2017 m. gruodžio 5 d. priimtą LR akcizų įstatymo pakeitimą, nuo 2018 m. sausio 1 d. taip pat panaikinami ir iki 2017 m. gruodžio 31 d. išduoti galiojantys Nuo akcizų atleistų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, naudotojo pažymėjimai (FR1090 forma).

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. sausio 3 d. rašte Nr. (18.2-31-2) RM-218 [1].

Šaltinis: VMI