Briuselyje diskusijos dėl efektyvesnio ES biudžeto lėšų panaudojimo

Sausio 9 d. finansų viceministrė Miglė Tuskienė dalyvavo Europos Komisijos (toliau – EK) organizuojamoje konferencijoje ,,Kuriant mūsų ateitį: kitos daugiametės finansinės perspektyvos sudarymas“, kurioje kartu su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais diskutavo apie efektyvesnį ES biudžeto lėšų panaudojimą.

 „Lietuvoje įgyvendindami ES fondų lėšomis finansuojamus projektus vis plačiau taikome inovatyvius finansinius instrumentus, pavyzdžiui teikiant paskolas ar garantijas. Tai skatina geriau įvertinti investicijų tvarumą, o grįžusios lėšos gali būti panaudojamos dar kartą. Vis tik tai nereiškia, kad ateityje negrąžintinos paramos turi būti atsisakyta. Atvirkščiai, yra daug svarbių, tačiau jokių pajamų negeneruojančių viešosios infrastruktūros projektų, kuriems toks finansavimas yra būtinas”,  – teigė finansų viceministrė Miglė Tuskienė.

EK organizuojamoje konferencijoje aptariami pagrindiniai principai, kuriais siūloma vadovautis planuojant ES daugiametę finansinę programą po 2020 m., ypatingą dėmesį skiriant ES pridėtinės vertės sukūrimui. Diskutuojama, kokie pokyčiai būtini nustatant ES biudžeto prioritetus, apimtį ir finansavimo šaltinius. Taip pat didelis dėmesys skiriamas ES lėšų panaudojimo efektyvumo didinimui ir įgyvendinimo taisyklių paprastinimui.

Planuojama, kad pasiūlymus dėl ES daugiametės finansinės programos po 2020 m. EK pateiks šių metų gegužės mėnesį.

Šaltinis: Finansų ministerija