Paskelbti mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai

2017 m. mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis indeksavimo koeficientas – 1,515.

2017 m. mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis indeksavimo koeficientas – 1,515.

Šaltinis: Aplinkos ministerija