Dėl GPM lengvatos gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo

VMI primena,  kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai, pageidaujantys pasinaudoti GPMĮ 21 str. nustatyta pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2017 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį, turi deklaruoti metines pajamas.  Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. vasario 1 d. rašte Nr. (18.18-31-1E) RM-3648.

Šaltinis: VMI