Penkiose ministerijose pradedami diegti bendri projektinio valdymo principai

Vyriausybė planuoja penkiose  ministerijose  (energetikos, ūkio, finansų, vidaus reikalų ir susisiekimo) įdiegti projektinį valdymą iki rugpjūčio pabaigos. Taip pat pritarta aplinkos konkurencingumo paketui, kurį sudaro trys projektai: 1) „Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas“, kuriuo siekiama iki 2018 m. pabaigos pasirengti VVĮ valdymo pertvarkai, atsisakant įmonių vykdomų valstybei perteklinių ir (ar) neaktualių funkcijų, konsoliduoti kelių ir miškų sektoriuose veikiančias VĮ, sukoncentruoti VVĮ valdymą, atskiriant politikos formavimą nuo įmonių valdymo, bei įdiegti gerąsias įmonių valdymo praktikas;  2) „Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas“, kuriuo siekiama sukurti mokestines ir specialaus teisinio reguliavimo priemones, palengvinančias stambių didelės pridėtinės vertės gamybinių TUI projektų pritraukimą, parengti stambiems didelės pridėtinės vertės TUI gamybos projektams pritraukti teritorijos ir infrastruktūros vystymo projektus;  3) teisės aktų ir procedūrų (pagal Pasaulio banko tyrimo „Doing business“ sritis)  patobulinimas“. Tikimasi, kad Lietuva  „Doing business 2019“ reitinge pakiltų į 13 vietą (šiuo metu 16 vieta).

Šaltinis: Vyriausybė