Dėl leidinio „Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems gyvybės draudimo įmokas“

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad atnaujintas leidinys „Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems gyvybės draudimo įmokas” paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje.

Leidinyje  aiškinamos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio nuostatos, kurios taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2017 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas pagal 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-170.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018-02-13 rašte Nr. (18.18-31-1E) RM-4924.

Šaltinis: VMI