Numato kadencijas kultūros įstaigų vadovams

Vyriausybė nustato kadencijas visiems kultūros įstaigų vadovams, o nacionalinių ir valstybinių įstaigų – ir kadencijų ribojimą. Šių įstaigų vadovų pareigas bus galima eiti ne ilgiau kaip dvi kadencijas po 5 m. iš eilės, t. y. 10 m. Tokį teisinį reguliavimą siūloma taikyti Lietuvos nacionalinės, apskričių, viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų, nacionalinių ir respublikinių muziejų, valstybės kultūros centrų bei Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovui. Išimtis – tik savivaldybių pavaldumo kultūros įstaigoms. Atsižvelgiant į tai, kad regionuose trūksta profesionalių kultūros įstaigų darbuotojų, savivaldybių pavaldumo kultūros įstaigų vadovams taikoma kadencijų ribojimo išimtis. Taip pat siūloma vadovams nustatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. Juos reglamentuos ne tik griežtos teisinės nuostatos, bet ir kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos bei etikos taisyklės. Asmuo negalės dirbti vadovu arba  pretenduoti į vadovo pareigas, jeigu bus padaręs tyčinį ar korupcinio pobūdžio nusikaltimą arba bus pripažintas šiurkščiai pažeidęs profesinės veiklos ir etikos taisykles. Tokiu pažeidimu laikomas žmogaus orumo žeminimas, įstaigos reputacijos diskreditavimas. Numatyta, kaip organizuoti perėjimą prie naujos vadovų skyrimo tvarkos. vadovams, kurie buvo paskirti neterminuotai, būtų taikomas 1 m. pereinamasis laikotarpis. Terminuotam laikui paskirti vadovai galės užbaigti savo kadenciją.

Šaltinis: Vyriausybė