Siekia didesnio savivaldybių valdomų įmonių efektyvumo

Vyriausybė teikia Seimui Vietos savivaldos ir su juo susijusių įstatymų pataisas, kuriomis  nustatoma, kad savivaldybės įmone yra laikoma akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kurių vienai ar kelioms savivaldybėms nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Savivaldybės valdomos įmonės (SVĮ) įpareigojamos viešinti informaciją apie ne mažiau kaip 3 m. veiklą ir rezultatus. Numatoma, kad  kartą per 4 m. kiekvienos kadencijos savivaldybės taryba turėtų apsvarstyti  tokių įmonių reikalingumą. Pirmąjį SVĮ reikalingumo vertinimą savivaldybės taryba atliktų iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Šaltinis: Vyriausybė