Siūloma didinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos prieinamumą

Vyriausybė pritarė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma, kad asmenys, siekiantys gauti pirminę teisinę pagalbą, galėtų kreiptis ne į savo deklaruotos, bet į gyvenamosios vietos savivaldybę.  Tam tikrais atvejais asmenys antrinę teisinę pagalbą gautų, neatsižvelgiant į turtą ir pajamas visa baudžiamosios bylos apimtimi, ne tik apsiribojant civilinio ieškinio dėl žalos atlygimu.  Tokia pagalba būtų teikiama nukentėjusiems nuo teroristinių, prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje nusikalstamų veikų, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo padarytų nusikalstamų veikų, kai nusikalstama veika padaryta siekiant išreikšti neapykantą nukentėjusiajam dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.  Kartu siūlomi pakeitimai dėl privalomo gynėjo dalyvavimo, kai asmuo yra sulaikytas.

Šaltinis: Vyriausybė