Registrų centras: liko 3 mėnesiai metinių finansinių ataskaitų pateikimui

Iki 2017 m.  metinių finansinių ataskaitų pateikimo termino lieka 3 mėnesiai, tačiau dalis juridinių asmenų nelaukė termino paskutinių dienų ir jau atsiskaitė už 2017 m. finansus. Šiemet sausį ir vasarį pateikta beveik 3,7 tūkst. metinių finansinių ataskaitų. Aktyviausios kol kas yra uždarosios akcinės bendrovės (pateikta apie 2,6 tūkst. ataskaitų), taip pat nemažai ataskaitų jau pateikė šiemet su ataskaitų teikimo naujovėmis susiduriančios asociacijos (323 ataskaitos), viešosios įstaigos (193 ataskaitos) bei labdaros ir paramos fondai. Už 2016 m. buvo pateikta per 81 tūkst. finansinių ataskaitų, didžiąją jų dalį (apie 65 tūkst.) sudarė uždarųjų akcinių bendrovių ataskaitos. Prievolę pateikti metines finansines ataskaitas šiemet turi apie 208 tūkst. įvairių teisinių formų juridinių asmenų. Laiku metinių finansinių ataskaitų už 2017 m. nepateiksiantys labdaros ir paramos fondai, asociacijos ir viešosios įstaigos rizikuoja prarasti paramos gavėjo statusą. Paramos gavėjo statuso netekimo procedūrą bus galima pradėti tuo atveju, jei paramos gavėjas per 30 dienų nuo metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo momento nepateikė Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos ir to nepadarė per 2 mėn. nuo įspėjimo apie šį pažeidimą. Registrų centras ragina įmones ir organizacijas aktyviai ir atsakingai teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Juridiniai asmenys, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, metines finansines ataskaitas Registrų centrui turi pateikti ne vėliau kaip kasmet iki gegužės 31 d. Už metinių finansinių ataskaitų rinkinio nepateikimą numatyta administracinė atsakomybė. Ji taikoma juridinio asmens vadovui – už šį pažeidimą skiriamų baudų dydis svyruoja nuo 200 iki 3000 eurų. Prievolė juridiniams asmenims teikti JAR metinių finansinių ataskaitų rinkinius atsirado 2004 m. Nuo 2010 m. finansinės ataskaitos teikiamos tik elektronine forma. Per keliolika metų prievolę įvykdančių juridinių asmenų skaičius nuosekliai auga.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinius turi teikti akcinės, uždarosios akcinės, kooperatinės, žemės ūkio bendrovės, valstybės ir savivaldybių įmonės, mažosios bendrijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos ir kitų teisinių formų juridiniai asmenys.

Šaltinis: Registrų centras