Ūkio ministerija siūlo taikyti išimtį alkoholio reklamai užsienio leidiniuose

Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtam Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siūloma nustatyti alkoholio reklamos draudimo taikymo išimtį reklamai, kuri skelbiama į šalį įvežamuose ir importuojamuose leidiniuose užsienio kalba. Siekiant užkirsti kelią mėginimams išvengti draudimo, numatyta, kad išimtis alkoholio reklamai bus taikoma reklamai tik tuose Lietuvoje platinamuose užsienio leidėjų išspausdintuose leidiniuose, kurie atitinka visus nustatytus reikalavimus: jie yra spausdinami užsienio kalba, jų leidėjas yra užsienio asmuo, jie yra platinami kitose valstybėse ir nėra skirti platinti išimtinai Lietuvoje, pagrindinis leidinių tikslas nėra alkoholio reklama. Pasak ūkio ministro V. Sinkevičiaus, tai sudarys sąlygas Lietuvoje užsienio leidinius platinančioms įmonėms neatsisakyti tokių leidinių sklaidos ar rūpintis reklamos šalinimu iš leidinių įvairiais būdais. Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimas svarbus dar ir tuo, kad būtų panaikintas prieštaravimas ES teisei ir užtikrinamas laisvas prekių judėjimas.

Visų alkoholinių gėrimų reklama leidiniuose yra uždrausta tik Norvegijoje ir Islandijoje, tačiau reklamai užsienio leidiniuose, kurie nėra skirti tik alkoholio reklamai ir platinami ne tik šiose valstybėse (t. y. Norvegijoje, Islandijoje), yra nustatyta išimtis. Suomijoje, kurioje yra draudžiama tik stipresnių kaip 22 proc. alkoholinių gėrimų reklama, išimtis užsienio leidiniuose esančiai reklamai taip pat yra nustatyta. Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo projektas bus teikiamas svarstyti Seimui.

Šaltinis: Vyriausybė