Valdžios sektoriaus finansai 2017 metais – geriausi nuo nepriklausomybės atkūrimo

Išankstiniais duomenimis, Lietuvos valdžios sektoriaus balansas 2017 m. buvo geriausias nuo  nepriklausomybės atkūrimo – pasiektas perteklius, kuris sudarė 0,6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), tai yra 0,3 proc. BVP didesnis nei 2016 m.

„Jau antri metai, kai pasiekiame valdžios sektoriaus perteklių. Tai rodo, kad Lietuva, įvertindama ekonomikos situaciją ir jos perspektyvas, atsižvelgdama į visuomenės senėjimo tendencijas, atsakingai valdo viešuosius finansus. Taip pat laikosi visoms Euro zonos šalims taikomų ir Lietuvos įstatymais nustatytų fiskalinės drausmės taisyklių“,  –  sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Buvo planuojama, kad valdžios sektoriaus deficitas 2017 m. neviršys 0,7 proc. BVP.

Geresnį nei planuota balanso rodiklį lėmė geresni savivaldybių, socialinio draudimo fondų ir centrinės valdžios rezultatai.

 

Šaltinis: Finansų ministerija