- Aktualijos.lt - http://aktualijos.lt -

Siūloma minimalią mėnesinę algą didinti iki 420 eurų

Trišalėje taryboje Vyriausybės atstovai pasiūlė  nuo 2019 m. sausio mėnesio didinti minimalią mėnesinę algą (MMA) iki 420 eurų (šiuo metu MMA siekia 400 eurų). Tačiau sprendimas kol kas nepriimtas. 2015 m. Trišalės taryba buvo nutarusi MMA dydį sieti su konkrečiais ekonominiais rodikliais: vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio kaita, darbo našumo pokyčiais, vidutinio metinio vartotojų kainų indekso pokyčiais, bendrojo vidaus produkto augimu, vidutiniu metiniu nedarbo lygiu ir kitais. Norint atsieti MMA pokyčius nuo politinio ciklo, 2017 m. buvo numatyta, kad minimalaus darbo užmokesčio ir vidutinio darbo užmokesčio santykis neturi būti mažesnis kaip 45 proc. ir didesnis kaip 50 proc. MMA taip pat turi atitikti ketvirtadalio didžiausią santykį tarp vidutinio ir minimalaus darbo užmokesčio turinčių ES valstybių vidurkį, kuris nustatomas pagal paskutinių 3 m. skelbiamus statistinius duomenis. Minimalios algos didinimas daro įtaką ir kitų atlyginimų didėjimui šalyje.

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija