Mokesčių inspektoriai degalinėje aptiko ištisą alkoholinių gėrimų „arsenalą“

Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) specialistai, tikrindami VMI pasitikėjimo telefonu 1882 gautą informaciją, vienoje iš Panevėžio degalinių aptiko per 600 vienetų įvairių alkoholinių gėrimų be įsigijimo dokumentų. Panevėžio apskrityje tai pirmas toks atvejis, kai degalinėje, po to kai jose nuo 2016 metų apskritai uždrausta prekiauti alkoholiu, randama nežinia iš kur įsigytų gėrimų ir nežinia, kokiems tikslams.

            Operatyvų patikrinimą mokesčių inspektoriai atliko gavę informacijos, kad degalinėje gali būti neapskaitomos pajamos ir pardavus degalus neišduodami kasos aparato kvitai, tačiau tokių pažeidimų nenustatyta. Tikrinimo metu inspektorių dėmesį patraukė ir įtarimų sukėlė užrakintos pagalbinės patalpos – į jas pavyko patekti tik po įkalbinėjimų, nes tądien dirbęs operatorius niekaip nesiryžo durų atrakinti.

            „Tik patekus į minėtas patalpas inspektoriai suprato, kodėl taip nenorėta jų ten įsileisti. Prieš akis atsivėrė ištisas įvairiausių gėrimų „arsenalas“ – alus, brendis, vynas, sidras, degtinė, alkoholiniai kokteiliai – įvairaus dydžio ir talpos pakuotėse. Iš viso apie 600 vienetų. Pagal gėrimų galiojimo laiką galima daryti išvadą, kad jie įsigyti neseniai, o ne užsilikę nuo to laiko, kai degalinėms dar buvo leidžiama prekiauti alkoholiu. Kokiais tikslais degalinėje, tarsi parduotuvėje, buvo laikomi šie gėrimai, galima tik spėlioti, bet toks alkoholio „saugojimas“ prieštarauja Alkoholio ir tabako kontrolės įstatymui“,- teigia Panevėžio AVMI viršininkas Aldas Skvarnavičius, pažymėdamas, kad dėl Panevėžio degalinėje nustatytų pažeidimų įmonei ir jos vadovui gresia baudos iki 5748 Eur.

            Mokesčių administratorius pažymi, kad gavus iš pilietiškų gyventojų informacijos apie galimus mokestinius pažeidimus, idant kuo mažiau trukdyti sąžiningą verslą, pirmiausia yra analizuojami turimi duomenys apie konkrečią įmonę, įvertinamas jos rizikingumas ir tik tuomet vykstama tikrinti. Minėta degalinė dėl galimo pajamų neapskaitymo inspektoriams įtarimų kėlė jau anksčiau. Atlikdami operatyvų patikrinimą inspektoriai tiria ne tik galimą pažeidimą, dėl kurio gautas pranešimas, bet žiūri, ar apskritai įmonė dirba tvarkingai – kaip vykdo buhalterinę apskaitą, kaip apskaito darbo laiką, ar tvarkingai įdarbinti darbuotojai, ar tvarkingos licencijos ir pan.

            „Akcizais apmokestinamų prekių prekyba – viena iš prioritetinių VMI veiklos sričių. Nors ypatingas VMI ir teisėsaugos institucijų dėmesys nukreiptas į didmeninę ir mažmeninę degalų prekybą, tačiau padidinto dėmesio sritis yra ir produktų, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio, prekyba“, – teigė Panevėžio AVMI viršininkas. 

Šaltinis: VMI