Valstybės tarnautojų netenkina darbo užmokestis ir visuomenės požiūris

Lietuvoje atlikta valstybės tarnautojų apklausa atskleidė, kad tarnautojus labiausiai demotyvuoja mažas darbo užmokestis, psichologinis klimatas, menkos galimybės daryti karjerą ir neigiamas visuomenės požiūris. Tarnautojai patenkinti socialinėmis garantijomis, darbo turiniu, santykiu su kolegomis.  51 proc. darbuotojų nepatenkinti savo darbo užmokesčiu. Prasčiausiai daugelį dalykų vertino turintieji 5–10 m. stažą, geriausiai – dirbantys daugiau nei 16 m.  Prastai buvo vertinama ir galimybė daryti karjerą darbovietėje. Didžioji dalis valstybės tarnautojų patenkinti santykiais su kolegomis (81 proc.), su tiesioginiais vadovais (75 proc.), socialinėmis garantijomis (71 proc.) ir einamomis pareigomis (71 proc.). Dauguma valstybės tarnautojų žino, ko iš jų darbe tikimasi (82 proc.), palankiai atsiliepia apie kolegų pastangas kokybiškai atlikti darbą (73 proc.), tiki, kad nuo jų asmeninių pastangų priklauso galutinis rezultatas (68 proc.), turi galimybę darbe daryti tai, ką sugeba geriausiai (62 proc.). Daugiau nei pusė (58 proc.) darbuotojų gauna naudingą grįžtamąjį ryšį iš savo tiesioginių vadovų, 55 proc. jaučiasi darbe vertinami, tačiau tik 40 proc. nurodė, kad jų tarnyboje priimami sprendimai yra aiškūs. Labiausiai valstybės tarnautojus motyvuotų darbo užmokestis (nurodė 64 proc.), tinkamas darbo organizavimas ir darbo krūvio paskirstymas (45 proc.), geras psichologinis klimatas padalinyje (44 proc.), stabilumas darbe (39 proc.) ir įdomus darbas (39 proc.).  Dauguma valstybės tarnautojų (63 proc.) jaučia nerimą, kad reformos jų institucijoje turės įtakos jiems asmeniškai, 53 proc. – sumažės darbo užmokestis, 52 proc. – gali prarasti darbą, 49 proc., – socialines garantijas. Kad artimiausiu laiku ketina keisti darbovietę apklausos metu nurodė 4 proc. valstybės tarnautojų, 30 proc. svarsto tokią galimybę. Lojaliausi yra turintys didžiausią darbo stažą darbuotojai – 79 proc. neketina keisti darbovietės, tarp dirbančių iki 5 m. tokių yra 55 proc., o tarp dirbančių 6–10 m. – 54 proc.   Pagrindinė priežastis, kurią nurodė net 58 proc. – keisti darbą dėl didesnio atlyginimo,  29 proc. – dėl patiriamo streso darbe, 20 proc. – dėl didelio darbo krūvio. Nors gyventojai apie valstybės tarnautojus dažniau atsiliepia neigiamai, patys norėtų dirbti valstybės tarnyboje. Tyrimo metu gyventojų buvo prašoma įvertinti darbo valstybės tarnyboje patrauklumą.  Beveik du trečdaliai gyventojų mano, kad darbas valstybės tarnyboje yra patrauklus, 14 proc.  –  nepatrauklus, 15 proc. gyventojų nėra apsisprendę. Net pusė gyventojų norėtų dirbti valstybės tarnyboje. Tik 35 proc. valstybės tarnautojų rekomenduotų kitam asmeniui (draugui, kaimynui, artimam giminaičiui ir pan.) dirbti jų institucijoje, nerekomenduotų 25 proc., o 40 proc.  neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

Šaltinis: Vidaus reikalų ministerija