Briuselyje aptarti Lietuvos prioritetai derybose dėl 2021–2027 m. ES biudžeto

ES biudžeto dydis, derybų grafikas ir svarbiausi Lietuvos prioritetai naujo laikotarpio ES biudžete – visi šie 2021–2027 m. ES daugiametės finansinės programos klausimai Briuselyje buvo aptarti finansų ministro Viliaus Šapokos inicijuotame susitikime su Europos Komisijos nariu Giunteriu Oetingeriu, atsakingu už Europos Sąjungos (ES) biudžetą ir žmogiškuosius išteklius.

„Lietuva yra pasiruošusi sunkioms deryboms, kurių tikslas – sutarimas ES lygiu iki 2019 m. pradžios, tačiau tai nereiškia, kad kompromisui pritarsime bet kokia kaina. Derybose siekiame laipsniško, o ne drastiško Sanglaudos politikos ir kaimo plėtros lėšų mažinimo, vienodų sąlygų Lietuvos ir Europos žemdirbiams, pakankamo finansavimo Ignalinos atominės elektrinės uždarymui ir „Rail Baltica“ projektui, naujo Lietuvos statistinio teritorinio suskirstymo įtraukimo į atnaujintą Europos Komisijos pasiūlymą“, – pažymėjo finansų ministras. 

2016 m. buvo pakeistas ES reglamentas, kuriame Lietuvos teritorija buvo statistiškai padalinta į du naujus NUTS2 lygmens – Sostinės ir Vidurio Vakarų Lietuvos – regionus. Atsižvelgdamas į tai, susitikimo metu finansų ministras komisarui įteikė laišką, kuriame pateikta detalesnė informacija apie Lietuvos ekonominės, socialinės ir teritorinės konvergencijos iššūkius, statistinės informacijos perdavimą Eurostat ir prašoma atnaujintame Europos Komisijos pasiūlyme dėl Sanglaudos politikos lėšų paskirstymo regionams įtraukti abu naujus Lietuvos statistinius regionus.

Derybos dėl 2021–2027 m. ES daugiametės finansinės programos šiuo metu vyksta ES Taryboje (ekspertų, ambasadorių, ministrų ir valstybių vadovų lygiu). Sutarimas dėl naujo laikotarpio ES biudžeto turės būti pasiektas vienbalsiai, o jam turės pritarti Europos Parlamentas. Europos Komisijos siekis – pasiekti susitarimą iki Europos Parlamento rinkimų, kurie vyks 2019 m. gegužės mėnesį.

Šaltinis: Finansų ministerija