Nedeklaruoti NT sandoriai atskleidė tūkstančius papildomų mokesčių

Kauno AVMI informuoja, kad keturi mokesčių mokėtojai, kurie buvo įtraukti į VMI stebėsenos akiratį dėl teisingo PVM apskaičiavimo už parduotą nekilnojamąjį turtą (toliau – NT), papildomai deklaravo apie 232 tūkst. eurų mokėtino pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

Viena nekilnojamojo turto plėtra ir projektavimu, statyba bei renovacija besiverčianti bendrovė pardavė 8 gyvenamosios paskirties statinius už bendrą 997 tūkst.  eurų sumą. „VMI specialistams atlikus patikrinimą, paaiškėjo, kad pastarosios bendrovės kontrolė pagrįsta – statinių pardavimo sandorių bendrovė neapskaitė buhalterinėje apskaitoje, o pardavimo PVM nedeklaravo ir nesumokėjo. Po atlikto patikrinimo bendrovė šiuos sandorius deklaravo bei patikslino reikiamas PVM deklaracijas, kuriose iš viso deklaruota 213 tūkst. eurų PVM nepriemokos, – sakė Ligita Brazlauskienė.  – Matomi atvejai patvirtina VMI įtarimus dėl tarp PVM mokėtojų paplitusio piktnaudžiavimo neapskaitant pajamų, vengiant laiku deklaruoti pardavimo PVM, nepagrįstai didinant PVM atskaitą.  Remiantis Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i. MAS) PVM sąskaitų faktūrų (toliau – i. SAF) posistemio duomenimis ir kita VMI turima informacija apie vykdytus NT sandorius, Kauno AVMI patikrino keturis mokesčių mokėtojus, kurie po atliktų veiksmų papildomai deklaravo daugiau nei 232 tūkstančius eurų mokėtino PVM. Ji akcentavo, kad įdiegtas i. SAF posistemis mokesčių administratoriui suteikia galimybę analizuoti visų PVM mokėtojų teikiamus duomenis apie gaunamas ir  išrašomas PVM sąskaitas faktūras, o tai padeda apriboti PVM slėpimo galimybes ir, mažiau trukdant verslą, užtikrinti teisingą PVM deklaravimą bei lygios konkurencijos rinkoje sąlygas sąžiningiems mokesčių mokėtojams.  Per šių metų sausio- liepos mėnesius po VMI atliktų stebėsenos ir kontrolės veiksmų, inicijuotų i. SAF ir i. VAZ duomenų analizės pagrindu, mokesčių mokėtojai iš viso papildomai deklaravo apie 3,3 mln. eurų PVM. VMI pabrėžia, kad PVM mokėtojai i. SAF portale gali ne tik pateikti PVM sąskaitų faktūrų registrus, o smulkusis verslas išrašyti ir gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras, bet ir užsisakyti preliminarios PVM deklaracijos paslaugą, kuria galima lengviau nustatyti teisingą visų pajamų apskaitymą. i. SAF posistemis vartotojams suteikia galimybę naudotis ir PVM sąskaitų faktūrų kryžminio sutikrinimo paslauga, kai įmonių buhalteriai gali pasitikrinti, ar yra apskaitytos visos gautos ir išrašytos PVM sąskaitos faktūros, ir ar PVM sąskaitų faktūrų registrai ir PVM deklaracijos yra pateikti teisingai. Funkcionalus i. SAF posistemis apskaitą tvarkantiems asmenims padeda taupyti  laiką, o smulkiajam verslui nereikia įsigyti specialių programų. Apie pastebėtas galimas klaidas i. SAF vartotojai yra informuojami automatiškai. Mokesčių mokėtojų patogumui i. SAF portale skelbiami paslaugų vedliai,  VMI interneto svetainėje skelbiami aktualūs e. seminarų įrašai, o nuolat atnaujinamą informaciją, atmintines, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus galima rasti i. SAF skiltyje VMI interneto svetainėje.  VMI akcentuoja, kad didžioji dalis mokesčių mokėtojų mokesčius deklaruoja ir moka laiku, o dalis nesąžiningų rinkos dalyvių, kenkdami kitiems ūkio subjektams, slepia mokesčius ir gyvena sąžiningųjų sąskaita. Mokesčių inspekcija tikisi, kad sąžiningai veikiantis verslas ir pilietiški gyventojai ne tik palaikys mokesčių administratoriaus pastangas užtikrinti sąžiningą konkurenciją, bet ir informuos apie nesąžiningus rinkos žaidėjus.

Šaltinis: VMI