Centrinės valdžios perviršis sausį – liepą buvo 444 mln. eurų

Finansų ministerijos duomenimis, 2018 m. sausio – liepos mėnesių centrinės valdžios perviršis buvo 444 mln. eurų ir sudarė 1 proc.  prognozuojamo šių metų BVP. Centrinės valdžios balansas sausio – liepos mėnesiais buvo 169,1 mln. eurų, arba 0,3 proc. BVP geresnis nei 2017 m. tą patį laikotarpį, kai perviršis sudarė 274,9 mln. eurų (0,7 proc. BVP).

2018 m. sausio – liepos mėnesių centrinės valdžios pajamos buvo 7 400,7 mln. eurų, išlaidos – 6 788,8 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu balansas buvo teigiamas (167,9 mln. eurų). Mokesčiai sudarė 48,2 proc. sausio – liepos mėnesių centrinės valdžios pajamų, 43,6 proc. – socialinės įmokos. Per minėtą laikotarpį didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 58,4 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 13,8 proc. bei dotacijos – 12,5 proc. Prognozuojamas 2018 m. BVP – 44,3 mlrd. eurų.

Šaltinis: Finansų ministerija