Dėl pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarkos pakeitimų 2018 ir vėlesniais metais

VMI, vadovaudamasi  Mokesčių administravimo įstatymu, VMI nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, bei atsižvelgdama į tai, kad Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 nutarimas Nr. 1229 „Dėl privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuo 2018 m. rugpjūčio 15 d. yra išdėstytas nauja redakcija, parengė informacinį pranešimą dėl privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaravimo ir sumokėjimo tvarkos 2018 ir vėlesniais metais. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2018 m. rugsėjo  4 d. rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-31248.

Šaltinis: VMI