Mokėjimų rinkoje naikinama praktika susieti finansines paslaugas

Lietuvos bankas skelbia, kad vartotojams suteikta daugiau pasirinkimo laisvės ir apsaugos, nyksta konkurenciją ribojęs mokėjimo paslaugų siejimas su kitomis finansinėmis paslaugomis, Lietuvos rinka aktyviai rengiasi momentiniams mokėjimams tarp skirtingų finansų įstaigų. Lietuvoje mokėjimų, atliktų per mokėjimo paslaugų teikėjus, skaičius pernai išaugo dešimtadaliu – iki beveik 0,5 mlrd., o jų vertė – iki beveik 240 mlrd. eurų. Daugiausia atsiskaityta mokėjimo kortelėmis – atsiskaitymai jomis sudarė 55 proc. visų mokėjimų ir padidėjo beveik 17 proc., kitą dalį operacijų sudarė pervedimai, kurių skaičius išaugo 3 proc. Daugiau nei trys ketvirtadaliai pervedimų atlikta elektroniniu būdu, kiti – klientų aptarnavimo vietose. Pokyčiai rinkoje buvo susiję su Mokėjimų įstatymo pakeitimais.  Mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugų teikėjai galės labiau konkuruoti su bankais elektroninės prekybos erdvėje ir teikdami kitas mokėjimo paslaugas. Anksčiau kredito įstaigos, teikdamos būsto paskolą, paprastai kartu reikalaudavo, kad klientas atsidarytų sąskaitą toje kredito įstaigoje. Dabar tokio reikalavimo negali būti, nebent pats žmogus to norėtų. Šiuo metu paskolos įmokoms administruoti galima atsidaryti nemokamą riboto naudojimo sąskaitą. Tokia pati nuostata nuo kitų metų gegužės mėn. galios ir indėlių sąskaitoms – tai reiškia, kad žmogus, norintis padėti banke indėlį, neprivalės kartu jame atsidaryti ir mokėjimo sąskaitos. Tikimasi, kad, be tiesioginės naudos klientams, ši naujovė padės toliau mažinti nenaudojamų sąskaitų skaičių. Nors atsiskaitymams prekybos vietoje ar internetu mokėjimo kortele išleistų lėšų  dalis Lietuvoje nuosekliai auga – nuo 22 proc. (2011 m.) iki 40 proc. (2017 m.), tačiau nesiekia Europos Sąjungos (ES) šalių vidurkio – 66 proc. Kita lėšų dalis paimama grynaisiais, tai rodo, kad Lietuvoje vis dar populiarus grynųjų naudojimas  – jis dar yra vienas didžiausių ES šalyse. Didelį grynųjų pinigų naudojimą mūsų šalyje lemia gyventojų įpročiai, mokėjimo paslaugų, kurios galėtų pakeisti grynuosius pinigus, trūkumas.

Šaltinis: Lietuvos bankas