Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 str. 2 punkto ir 24 str. 2 dalies komentaro pakeitimo

VMI prie FM, vadovaudamasi  Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu  Nr. 110 ir siekdama suvienodinti  Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 12 str. 2 punkto ir 24 str. 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimus. PMĮ 12 str. 2 punkto ir 24 str. 2 dalies komentare (apibendrintame paaiškinime) atlikti aritmetiniai valiutų kursų pakeitimai, atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje, ir išbrauktos negaliojančios teisės aktų nuostatos. Šį komentarą galima rasti VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge. Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. rugsėjo 14 d. rašte Nr. (18.32-31-1E) RM-32321.

Šaltinis: VMI