2014-2020 m. ES investicijos įgauna pagreitį

Finansų ministras Vilius Šapoka rugsėjo 25 d. Seime pristatė 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimą. Naujausi duomenys rodo, kad per pirmus tris šių metų ketvirčius, lyginant su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, sutarčių pasirašyta už 1,6 karto didesnę sumą, o investuota 1,7 karto daugiau lėšų.

Iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. ES fondų lėšomis finansuojamiems projektams skirta 3,9 mlrd. eurų (57 proc. nuo visų Lietuvai šiuo periodu skirtų investicijų). Numatoma, kad iki 2020 m. pabaigos bus pasirašytos visos sutartys. Paskelbtų kvietimų bei sudarytų projektų sąrašų suma sudaro 5,1 mlrd. eurų (76 proc.) ES fondų lėšų, o išmokėtų lėšų suma – daugiau nei 1,6 mlrd. eurų (24 proc.) ES fondų lėšų. Nuo 2018 m. sausio 1 d. per mėnesį vidutiniškai išmokama po 50-60 mln. ES fondų lėšų.

Siekiant racionalaus ES investicijų planavimo, 2014-2020 m. periode buvo aiškiai nustatyti investavimo tikslai, strategija ir atskaitomybė EK. Intensyviai investuojama į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, mažų ir vidutinių įmonių verslumo skatinimą, aplinkosaugos ir gamtos išteklių darnų naudojimą, gyventojų užimtumą, švietimą, sveikatos apsaugos paslaugų gerinimą bei inovacijų skatinimą ir kt. Lyginant su 2007-2013 m. periodu, dabartiniame periode yra nustatyti nauji kokybiniai reikalavimai, pavyzdžiui, investicinių projektų ir alternatyvų analizės atlikimas visiems projektams virš 300 tūkst. eurų, reikalavimai projektų parengtumui. Didesnė ES lėšų dalis nukreipiama vykdomoms reformoms (sveikatos, švietimo, inovacijų, IT) finansuoti.

Ilgalaikėje perspektyvoje iki 2023 m. iš ES fondų į šalies ekonomiką investavus 6,7 mlrd. eurų papildomai iš 1 euro gausime beveik dvigubą naudą – 1 euras atneš 1,88 eurų grąžą, taip tiesiogiai prisidedant prie Lietuvos žmonių gyvenimo kokybės gerinimo ir šalies ūkio plėtros.

Šaltinis: Finansų ministerija