Valstybė optimizuos administracinio turto valdymą

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos pateiktoms Valstybės ir savivaldybių turto valdymo įstatymo pataisoms, kurių tikslas – sukurti valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemą, kad valstybė turėtų tik tiek administracinio turto, kiek reikia. Administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas etapais perduodamas valdyti centralizuotai VĮ Turto bankui. Numatoma, kad 2020 m. centralizuotai bus valdomas visas administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas. Siekiant sumažinti turto valdymo išlaidas, siūloma nuo panaudos ir paslaugų teikimo modelio pereiti prie naujo modelio – administracinio turto nuomos. VĮ Turto bankas turėtų įgaliojimus spręsti visus valstybės institucijų ir įstaigų aprūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu klausimus. VĮ Turto bankui būtų suteikti įgaliojimai ne tik tinkamai valdyti ir prižiūrėti visą valstybės administracinį turtą, bet ir imtis kitų efektyvaus jo valdymo priemonių, pvz., perkelti įstaigas į kitas veiklai tinkamas patalpas, perskirstyti naudojamą administracinį turtą, kad jis būtų maksimaliai išnaudotas, inicijuoti ir įgyvendinti valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektus, parduoti nenaudojamą turtą ir pan. Valstybės nekilnojamojo turto valdymui, priežiūrai ir atnaujinimui būtų naudojamos už nuomą gautos lėšos, nenaudojamo turto pardavimo pajamos, prireikus – ir skolintos lėšos. Numatoma, kad šio turto nuomos kaina priklausys nuo jo valdymui ir atnaujinimui reikalingų investicijų bei jų įgyvendinimo laikotarpio siekiant optimalios administracinio turto apimties. Pokyčiai turėtų įtakos visoms valstybės įstaigoms, kurių turtas valdomas centralizuotai. Administracinio valstybės nekilnojamojo turto plotas šiuo metu sudaro apie 723 tūkst. kv. m, o jį valdė ar valdo ir naudoja daugiau nei 500 valstybės įstaigų.

Priėmus įstatymų pakeitimus, sumažės panaudos subjektų skaičius, o asociacijų veiklos socialinėje srityje bus išgrynintos ir nustatytos įstatymu. Savivaldybių turto valdymas taptų skaidresnis: būtų nustatyti savivaldybių nuomos be konkurso atvejai, nuomos tvarkos aprašo turinys bei įteisinamas nuomos e-konkursas.

Šaltinis: Finansų ministerija