2017 m. absoliutaus skurdo riba – 238 eurai

Statistikos departamento duomenimis, 2017 m. absoliutaus skurdo riba – 238 eurai per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 500 eurų – šeimai, susidedančiai iš dviejų suaugusių asmenų ir dviejų vaikų iki 14 m. amžiaus. Absoliutaus skurdo lygis šalyje 2017 m. siekė 13,8 proc. 2017 m. apie 390 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau absoliutaus skurdo ribos. Disponuojamąsias pajamas, mažesnes už absoliutaus skurdo ribą, mieste gavo 9,9 proc. gyventojų (5 didžiuosiuose miestuose – 6,5 proc., kituose miestuose – 15,3 proc.), kaime – 21,7 proc.  Vaikų iki 18 m. amžiaus absoliutaus skurdo lygis buvo didesnis nei darbingo ar pensinio amžiaus asmenų. 2017 m. jis sudarė 16,4 proc. Absoliutaus skurdo lygis namų ūkiuose su vaikais ir namų ūkiuose be vaikų 2017 m. beveik nesiskyrė ir sudarė atitinkamai 13,8 ir 13,9 proc. Absoliučiame skurde dažniausiai atsidūrė asmenys, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuos sudarė vienas suaugęs asmuo ir išlaikomi vaikai (absoliutaus skurdo lygis – 37,4 proc.) ir vieni gyvenantys asmenys (28,2 proc.). Tarp dirbančių asmenų žemiau absoliutaus skurdo ribos buvo 4,6 proc., tarp bedarbių – 53 proc., tarp senatvės pensininkų – 16,2 proc. Absoliutaus skurdo lygio iki socialinių išmokų ir po jų skirtumas rodo, kokią įtaką absoliutaus skurdo mažinimui turi socialinės išmokos. Iš disponuojamųjų pajamų atėmus socialines išmokas (išskyrus senatvės ir našlių pensijas), absoliutaus skurdo lygis 2017 m. padidėtų iki 19,5 proc. Socialinės išmokos didžiausią įtaką turėjo dviejų suaugusių asmenų su trimis ar daugiau vaikų absoliutaus skurdo lygiui: atėmus socialines išmokas, šiuose namų ūkiuose absoliutaus skurdo lygis 2017 m. padidėtų nuo 19,2 iki 40,7 proc., vaikų iki 18 m. amžiaus – nuo 16,4 iki 26,2 proc. Absoliutaus skurdo gylis 2017 m. buvo 26,4 proc. Žemiau absoliutaus skurdo ribos esančių asmenų disponuojamųjų pajamų mediana buvo 26,4 proc. mažesnė už skurdo ribą. Absoliutaus skurdo lygis skaičiuojamas pagal tą pačią metodiką, kaip ir skurdo rizikos lygis.  Skiriasi skurdo ribos nustatymo būdas ir dydis. Skurdo rizikos riba yra santykinis dydis ir pagal bendrą ES šalyse taikomą metodiką apskaičiuojama kaip 60 proc. ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų medianos. Skurdo rizikos ribos dydis priklauso nuo disponuojamųjų pajamų lygio ir jų pasiskirstymo tarp gyventojų. Skurdo rizikos riba 2017 m. buvo 307 eurų per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui, o skurdo rizikos lygis – 22,9 proc. Absoliutaus skurdo rodikliai parodo, kokia gyventojų dalis negali patenkinti minimalių vartojimo poreikių, o skurdo rizikos rodikliai parodo informaciją apie gyvenimo lygio, apibrėžto santykyje su vidutiniu gyvenimo lygiu šalyje, situaciją. Duomenys apie gyventojų pajamas ir gyvenimo sąlygas surinkti 2017 m. vasario-gegužės mėn. atlikus pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimą ir apklausus 4 944 namų ūkius, atrinktus atsitiktinės imties būdu, naudojantis Gyventojų registru. Duomenims apie pajamas rinkti papildomai buvo naudojami VSDF  valdybos, VMI ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys. Absoliutaus skurdo rodikliai skaičiuojami, remiantis prieš tai buvusių metų pajamomis (2017 m. absoliutaus skurdo rodikliams skaičiuoti naudojami duomenys apie pajamas, gautas 2016 m.). Absoliutaus skurdo lygis 2017 m. siekė 13,8 proc., o santykinis skurdo rizikos lygis šalyje padidėjo 1 proc. punktu ir siekė 22,9 proc. Absoliučiame skurde dažniausiai atsidūrė vieni gyvenantys asmenys (28,2 proc.) bei namų ūkiai, susidedantys iš vieno suaugusio asmens su vienu ar daugiau vaikų (37,4 proc.). Vaikų iki 18 m. amžiaus absoliutaus skurdo lygis buvo didesnis nei darbingo ar pensinio amžiaus asmenų. Socialinės išmokos didžiausią įtaką turėjo dviejų suaugusių asmenų su trimis ar daugiau vaikų namų ūkiams, šiuose namų ūkiuose socialinės išmokos absoliutaus skurdo lygį sumažino 21,5 proc. punktais.

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija