Centrinės valdžios perviršis sausį–rugpjūtį buvo 469,5 mln. eurų

Finansų ministerijos duomenimis, 2018 m. sausio–rugpjūčio mėnesių centrinės valdžios perviršis buvo 469,5 mln. eurų ir sudarė 1,05 proc.  prognozuojamo šių metų BVP. Centrinės valdžios balansas sausio–rugpjūčio mėnesiais buvo 174 mln. eurų, arba 0,4 proc. BVP geresnis nei 2017 m. tą patį laikotarpį, kai perviršis sudarė 295,5 mln. eurų (0,7 proc. BVP).

2018 m. sausio–rugpjūčio mėnesių centrinės valdžios pajamos buvo 8 416,9 mln. eurų, išlaidos – 7 722,9 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu balansas buvo teigiamas (224,5 mln. eurų).

Mokesčiai sudarė 47,7 proc. sausio–rugpjūčio mėnesių centrinės valdžios pajamų, 43,9 proc. – socialinės įmokos. Minėtą laikotarpį didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 58,9 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 13,8 proc. bei dotacijos – 11,8 proc.

Prognozuojamas 2018 m. BVP – 44,6 mlrd. eurų.

Šaltinis: Finansų ministerija