Dėl VMI prie FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

VMI parengė informacinį pranešimą Nr. (32.42-31-1E) RM-34308 Dėl VMI viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo. Įsakymu patvirtintas Žemės mokesčio administravimo taisyklių pakeitimas, nauja redakcija išdėstytos Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma (KIT703) ir Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo forma (KIT716). Pakeitimai taikomi apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų žemės mokestį. Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. spalio 4 d. rašte Nr. (32.42-31-1E)RM-34308.

Šaltinis: VMI