„Sodra“ suteikė mėnesį savarankiškai dirbantiems sumokėti įmokas

Savarankiškai dirbę gyventojai, kurie iki šiol nesumokėjo valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir sveikatos draudimo (PSD) įmokų už praėjusių metų pajamas, tai gali padaryti iki spalio pabaigos. Vėliau „Sodra“ imsis aktyvių veiksmų šias įmokas surinkti. „Sodra“  išsiųs per 50 tūkst. elektroninių laiškų individualių įmonių savininkams, mažųjų ir ūkinių bendrijų nariams, savarankiška veikla pagal individualios veiklos pažymą užsiimantiems gyventojams bei tiems, kurie paslaugas teikė su verslo liudijimais. Jie raginami iki spalio 31 d. sumokėti apskaičiuotas VSD ir PSD įmokas.  Visi, savarankiškai dirbantys, mokėdami įmokas, rūpinasi savo senatvės pensija ir visi, išskyrus verslo liudijimų turėtojus, gali gauti ligos išmokas, susirgę ar slaugydami vaiką, ir motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas – susilaukus vaikelio. Tiek ligos ir motinystės išmokos, tiek senatvės pensijos dydis priklausys nuo sumokėtų socialinio draudimo įmokų. Jei gyventojas pernai dirbo su individualios veiklos pažyma, bet įmokų avansu nemokėjo, šiemet sirgo  ir iš gydytojo gavo nedarbingumo pažymėjimą dviem savaitėms, gegužę deklaravus pajamas ir sumokėjus apskaičiuotas VSD įmokas, jam už praėjusį nedarbingą laikotarpį bus skirta ligos išmoka. Visi savarankiškai dirbantys kaupia stažą senatvės pensijai kaip ir samdomi darbuotojai. Tai reiškia, kad per metus sumokėjus socialinio draudimo įmokų bent nuo 12 MMA, įgyjami pilni metai stažo. Sumokėjus mažiau įmokų, įgyjama tik dalis stažo metų. Kaupti stažą svarbu, nes jis lems pensijos dydį. Savarankiškai dirbantys deklaruoti pajamas ir sumokėti įmokas už praėjusius metus turi kasmet iki gegužės. Vėliau „Sodra“ gali įmokas, apskaičiuotas nuo deklaruotų pajamų, išieškoti. Jeigu susidaro PSD skola, nutrūksta ir tokio gyventojo sveikatos draudimas – gali tekti sumokėti ir už sveikatos priežiūros paslaugas. Išieškodama skolas, „Sodra“ gali įskaityti ir gyventojo turimas įmokų permokas, dalis savarankiškai dirbančių gyventojų vienu kartu sumoka minimalias PSD įmokas už visus metus. Jeigu susidarė skola ir „Sodra“ ėmėsi aktyvių veiksmų, iš šios avansinės įmokos „Sodra“ gali padengti susidariusio socialinio draudimo skolą. Net ir iš anksto į priekį sumokėjus sveikatos draudimo įmokas, draudimas gali nutrūkti, jeigu nebus sumokėta einamojo mėnesio PSD įmoka. Šiuo metu „Sodrai“ PSD ir VSD įmokų yra skolingi 56 tūkst. gyventojų, kurie pernai užsiėmė savarankiška veikla, 33 tūkst. – dirbo su individualios veiklos pažyma, o jų skolos viršija 15 mln. eurų. Įmokų dar nesumokėjo 17 tūkst. verslo liudijimų turėtojų. Jie skolingi 1,26 mln. eurų VSD ir PSD įmokų. Savarankiškai dirbančiųjų skola siekia 25 mln. eurų.

Šaltinis:  „Sodra“