Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-147 „Dėl paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

VMI prie FM informuoja apie VMI prie FM viršininko 2018 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. VA-84 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-147 „Dėl paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Įsakymas parengtas atsižvelgiant į nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius  Mokesčių administravimo įstatymo 40-1 ir 38 straipsnius. Nustatyta, kad informacija apie atitiktį minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams nėra laikoma paslaptyje. Mokesčių administratorius įtvirtino galimybę minėtą informaciją viešinti mokesčių administratoriaus internetinėje svetainėje ir faktas apie atitikimą arba neatitikimą minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams bus viešai prieinamas visiems mokesčių mokėtojams. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2018 m. spalio 19 d. rašte Nr. (32.44-31-3) RM-35822.

Šaltinis: VMI