Teikia civilinio turto konfiskavimo pataisas

Civilinio konfiskavimo institutas būtų taikomas didesnės nei 2000 bazinių socialinių išmokų dydžio vertės (76 000 eurų) turtui, kuris įgytas iš neteisėtos veiklos ar neteisėtų pajamų. Įstatymo nuostatos būtų taikomos asmenims, kurie anksčiau buvo įtariamaisiais kriminalinėse ar korupcijos bylose arba patekę į kriminalinės žvalgybos pareigūnų akiratį, kaip galimai susiję su nusikalstamu pasauliu. Ši priemonė galėtų būti taikoma ir tokio asmens artimiesiems, kuriems įtartinas turtas galėjo būti perleistas. Siūloma koreguoti ir baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą. Ji būtų taikoma asmenims, turintiems nuosavybės teise didesnės negu 14 000 MGL (532 000 eurų) vertės turtą, kuris įgytas neteisėtai. Iniciatyva pradėti galimai neteisėtos kilmės turto tyrimą būtų patikėta teisėsaugos institucijoms, o sprendimą dėl neteisėtos kilmės turto tyrimo priimtų prokuroras. Neteisėtos kilmės turto tyrimą atliktų FNTT, o kai galimai neteisėtos kilmės turtas priklauso organizuotų nusikalstamų grupių nariams – Policijos departamentas. 

Šaltinis: Vidaus reikalų ministerija