FM konkursas: jaunieji akademikai ir jų įžvalgos apie ES investicijas

Europos Sąjungos investicijos leidžia smarkiai didinti smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumą, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, tačiau vis dar yra sričių, kuriose investicijų panaudojimas galėtų būti našesnis – apie tai savo baigiamuosiuose mokslo darbuose rašė studentai, kurie tapo penktojo Finansų ministerijos studentų darbų konkurso laureatais.

Renginio metu buvo apdovanoti penki geriausius bakalauro ir magistro darbus Europos Sąjungos investicijų panaudojimo tema parašę studentai, kurie pasidalino 4 000 eurų piniginį prizą.

Vertinant darbus, buvo atsižvelgta į studento pasirinktos temos aktualumą, darbo analitiškumą, pagrįstumą, praktinį išvadų pritaikymą ir darbo svarbą ES fondų investicijų efektyvumo vertinimui bei stiprinimui.

Konkurso laureatai

Magistro darbų kategorija:

  • I vieta: Dalia Pranckėnaitė, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas. Darbo tema: „The Effect of EU Funding on Financial Performance of Lithuanian SMEs“. Darbo vadovė – prof. dr. Valdonė Darškuvienė.
  • II vieta: Justina Jakštienė, Vytauto Didžiojo universitetas. Darbo tema: „Šeimos politikos priemonių galimas poveikis gimstamumui (vaikų priežiūros paslaugų plėtra)“. Darbo vadovė – prof. habil. dr. Vlada Stankūnienė.

Bakalauro darbų kategorija:

  • I vieta: Ieva Kirstukaitė, Vytauto Didžiojo universitetas. Darbo tema: „Europos Sąjungos finansinės paramos pridėtinės vertės šalims narėms analizė“. Darbo vadovė – prof. dr. Kristina Levišauskaitė.
  • II vieta: Jovita Gaižauskaitė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Darbo tema: „Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos poveikis skurdo ir socialinės atskirties mažinimui Lietuvoje“. Darbo vadovas – dr. Grigorij Žilinskij.

Papildomos premijos:

  • Papildoma premija už rašto darbo aktualumą skirta Nijolei Zalunskaitei (Vilniaus universitetas). Darbo tema: „Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama finansinėmis priemonėmis, nukreipta į smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimą Lietuvoje“. Darbo vadovė – doc. dr. A. Fominienė.

Šaltinis: Finansų ministerija