Artėja nekilnojamojo turto fiziniams asmenims deklaravimo terminas

VMI primena, kad gyventojai, kuriems nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas (toliau – NT), savo verte viršijantis 220 000 eurų, šio mokesčio deklaraciją už 2018 m. VMI turi pateikti ir mokestį sumokėti iki šių metų gruodžio 17 d. Deklaracija teikiama tik e. būdu per VMI e. deklaravimo sistemą, pasirinkus formą KIT715.

Pakito NT, kurio vertė viršija 220 000 eurų, mokesčio skaičiavimo tvarka. Kai fizinio asmens turimo NT vertė yra didesnė už: 1) neapmokestinamąjį dydį (220 000 eurų), tačiau neviršija 300 000 eurų, taikomas 0,5 proc. mokesčio tarifas; 2) 300 000 eurų, tačiau neviršija 500 000 eurų, taikomas 1 proc. mokesčio tarifas; 3) 500 000 eurų ir daugiau, taikomas 2 proc. mokesčio tarifas. Nauja NT deklaracijos tvarka aktuali ir tėvams,  auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 m. arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Anksčiau taikyta 30 proc. lengvata šeimai, o nuo 2018 m. neapmokestinamasis dydis – 286 000 eurų taikomas asmeniui.  Pakeista ir mokesčio apskaičiavimo tvarka: jei tokių asmenų turimas NT viršija: 1) neapmokestinamąjį dydį (286 000 eurų), tačiau neviršija 390 000 eurų, taikomas 0,5 proc. mokesčio tarifas; 2) 390 000 eurų, tačiau neviršija 650 000 eurų, taikomas 1 proc. mokesčio tarifas; 3) 650 000 eurų, taikomas 2 proc. mokesčio tarifas. NT mokesčiu apmokestinami tokie fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantys ar jų įsigyjami gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniai (patalpos), žuvininkystės statiniai ir inžineriniai statiniai (arba tokio turto dalys), esantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurie nėra priskirti neapmokestinamajam NT. Prie neapmokestinamo NT nėra priskiriamos kulto apeigų reikmenų gamybai ir laidojimo paslaugų teikimui naudojamos patalpos – jos bus apmokestinamos bendrąja tvarka. NT mokesčio VMI statistika už 2015, 2016, 2017 m.):
eee

Šaltinis: VMI