Siūlo sudaryti palankesnes sąlygas stambiems investiciniams projektams

 Vyriausybė numatė greitesnes ir paprastesnes investuotojo įsikūrimo Lietuvoje procedūras ir papildomas dotacijas savivaldybei, kurioje įgyvendinamas investicinis projektas. Siūloma stambiu investiciniu projektu laikyti tokį, kurio investicijų į ilgalaikį kapitalą vertė ne mažesnė nei 30 mln. eurų ir kuris sukurtų ne mažiau nei 200 naujų darbo vietų. Tokius reikalavimus atitinkantiems Lietuvos ir užsienio bendrovių apdirbamosios gamybos arba duomenų apdorojimo interneto serverių paslaugų investiciniams projektams bus sudaromos sąlygos pasinaudoti spartesnėmis procedūromis teritorijų planavimo, statybos, žemėtvarkos, žemės nuosavybės, migracijos ir kitose srityse. Su stambiais projektais susiję klausimai institucijose bus nagrinėjami skubos tvarka per 3 darbo dienas. Investuotojai sutaupytų iki 18 mėnesių, jei savivaldybės iš anksto numatytų ir paruoštų teritorijas stambiems projektams įgyvendinti. Įsigaliojus stambaus projekto investicijų sutarčiai, iš valstybės biudžeto savivaldybei būtų skiriama iki 5 proc. projekto vertės speciali tikslinė dotacija, skirta viešajai infrastruktūrai plėtoti. 

Šaltinis: Vyriausybė