Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos parengė paaiškinimą dėl priimtų 2018 m. gruodžio 11 d.  Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1707 ir 2018 m.  gruodžio 11 d.  Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 84 ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1708 nuostatų taikymo.

Šiais pakeitimais nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatytas:

lengvatinis 9 proc. PVM tarifas malkoms ir medienos produktams;

lengvatinis 5 proc. PVM tarifas laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams.

Nuo 2019 m.  liepos 1 d. juridiniai asmenys, kurių pajamos iš ekonominės veiklos neviršija 300 000 eurų, turės teisę mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį ketvirtį.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. gruodžio 21 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-42492.

Šaltinis: VMI