Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 8, 13, 27 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymu (2018 m. gruodžio 6 d. įstatymas Nr. XIII-1698) nuo 2019 m. iš esmės pakeistas pozityviųjų pajamų, įtraukiamų į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas, apmokestinimo modelis.

Informacinis pranešimas yra paskelbtas VMI prie FM 2018 m. gruodžio 21 d. rašte Nr. (18.18-31-1E) RM-42281.

Šaltinis: VMI