Dėl Mokesčių administravimo įstatymo komentarų (apibendrintų paaiškinimų) parengimo

Atsižvelgdama į Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 (toliau – MAĮ) 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimus ir papildymą 40-1 straipsniu, VMI parengė ir su Finansų ministerija 2018 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. (14.18-03)-5K-1822176 suderino MAĮ 87 str. 6, 7, 9, 12, 13 dalių, 100 str. 1 dalies komentarus (apibendrintus paaiškinimus). MAĮ 2 str. 30 dalies komentare (apibendrintame paaiškinime) atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai.  Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2018 m. gruodžio 28 d. rašte Nr. (32.44-31-3E)-RM-42946.

Šaltinis: VMI