Dėl VMI prie FM 2007 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. VA-25 pakeitimo

VMI prie FM informuoja, kad VMI viršininko 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-108 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. VA-25 „Dėl Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeista Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodika (toliau – metodika), atsižvelgiant į nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius Mokesčių administravimo įstatymo 139, 140 straipsnių pakeitimus, kuriais Mokesčių administravimo įstatymu įtvirtinamos mokesčių administratoriaus skiriamų konkrečių baudos dydžių apskaičiavimo taisyklės, nes baudų skyrimo taisyklės pagal savo svarbą priskirtinos įstatymo reguliavimo sričiai. Įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. gruodžio 31 d. rašte Nr. (32.44-31-3E)-RM-43056.

Šaltinis: VMI