Numatoma didinti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus

Darbo grupė aptarė viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 m. strategijos projektą. Pagrindinis dėmesys skiriamas mažiausiai uždirbantiems viešojo sektoriaus darbuotojams. Siekiama  sumažinti skirtumus tarp atskirose srityse dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo ir didinti pareiginės algos bazinį dydį. Numatoma, kad kiekvienais metais ne mažiau kaip 2 proc. didėtų viso viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai.  Siekiama, kad už aukštesnės kvalifikacijos darbą būtų mokama daugiau, išnyktų skirtumas tarp vadovaujančių ir žemesnes pareigas einančių darbuotojų. Mažiausia kvalifikuoto darbuotojo pareiginė alga (jos pastovioji dalis) turėtų sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. einamųjų metų šalies VDU 2020 m.  ir būtų didinama iki ne mažiau kaip 60 proc. šalies VDU. 2020 m. mažiausiai uždirbantiems statutiniams darbuotojams, pvz.,  ugniagesiams gelbėtojams, atlyginimų koeficientus siūloma didinti 12 proc.,  15 proc.  – kultūros ir meno darbuotojams, socialinių paslaugų srities darbuotojams bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams – ne mažiau kaip 10 proc.  Bus toliau didinami mokytojų atlyginimai, padidintas gydytojų ir slaugytojų darbo užmokestis.

Šaltinis: Vyriausybė