Dėl ES Teisingumo Teismo bylų Nr. C-288/16 ir C-495/17 nuostatų taikymo

VMI prie FM parengė paaiškinimą dėl ES  Teisingumo Teismo bylų Nr. C-288/16 ir C-495/17 taikymo Lietuvoje. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. kovo 5 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-6887.

Šaltinis: VMI