Dėl verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo trumposios atmintinės patikslinimo

VMI prie FM parengė 2019 m. kovo  7 d. informacinį pranešimą Nr. (32.42-31-1E)RM-7056 „Dėl verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo trumposios atmintinės patikslinimo“. Atmintinė atnaujinta atsižvelgus į nuo 2019 m. vasario 15 d. įsigaliojusį finansų ministro įsakymą Nr. 1K-45 „Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“  pakeitimo“, kuriuo patikslintos Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės.

Šaltinis: VMI