Ragina smulkiuosius verslininkus pajamų deklaravimo neatidėti paskutinei dienai

VMI informuoja, kad pajamas iš individualios veiklos už 2018 m. turi pateikti beveik 181,6 tūkst. savarankiškai dirbusių gyventojų.  „Deklaracijas pateikti gyventojams privalu net ir tuo atveju, jeigu iš vykdomos individualios veiklos nebuvo gauta pajamų. VMI dar laukia didžiosios dalies, apie 75 proc., pernai individualią veiklą (pagal pažymą ar įsigijus verslo liudijimus) vykdžiusių gyventojų pajamų deklaracijų“, –  sako VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė. VMI patirtis rodo, kad individualią veiklą vykdantiems gyventojams dažnai kyla klausimų pildant ir teikiant deklaracijas, todėl  gyventojų prašoma pajamų deklaravimo nepasilikti paskutinei dienai. Savarankiškai dirbančių gyventojų, kurie 2017 m. savarankiškai pateikė pajamų deklaracijas, buvo apie 152 tūkst.  „Kai kuriems gyventojams prireikia tik minimalios VMI konsultantų pagalbos, tačiau kitų situacijos specifinės ir jiems reikalingas detalesnis išaiškinimas“,  –  sako VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė.  Siekdama palengvinti deklaravimo procesą individualią veiklą vykdantiems gyventojams, VMI šiemet sukūrė naują e. paslaugą – virtualų buhalterį i. APS.  Iki šiol individualią veiklą vykdantiems gyventojams VMI negalėjo iki galo užpildyti preliminariųjų deklaracijų, nes privalomus deklaruoti duomenis apie gautas individualios veiklos pajamas ir patirtas išlaidas turi tik patys gyventojai. Tiems, kurie naudos virtualųjį buhalterį i. APS, visa tai pasikeis jau 2020 m. Pagal i. APS vedamo Pajamų ir išlaidų žurnalo, taip pat trečiųjų šalių VMI pateiktus duomenis, VMI jiems kitąmet užpildys preliminariąsias deklaracijas už 2019 metus, kurias patikrinus, ar duomenys teisingi, liks tik pateikti. Nemokama programa, kuri leidžia gyventojams veiklos pajamas ir išlaidas tvarkyti  el. būdu ir atsisakyti popierinių apskaitos dokumentų, galima naudotis prisijungus prie VMI informacinės sistemos i. MAS – per e. bankininkystę ar su VMI priemonėmis. Pajamas ir išlaidas tvarkyti internetu galima pradėti bet kurį metų mėnesį, tiesiog programoje reikia suvesti pajamų ir išlaidų sumas už mėnesius, kuriais apskaita buvo tvarkoma ne virtualiu buhalteriu i. APS. Šiuo metu paslauga jau sėkmingai naudojasi beveik 1,2 tūkst. individualios veiklos vykdytojų. Naujausiais VMI duomenimis, nuo metų pradžios už visus mokestinius laikotarpius pajamų deklaracijas pateikė iš viso 606 tūkst. gyventojų. Daugiau nei 398 tūkst. gyventojų pateikė deklaracijas su grąžintina GPM suma, jiems bus grąžinta beveik 79 mln. eurų GPM permokų suma. Beveik 129 tūkst. gyventojų pateikė deklaracijas su mokėtina GPM suma, jie turės sumokėti 55 mln. eurų GPM.

VMI primena, kad 2019 m. I pusmetį, iki šių metų liepos 1 d., visiems mokesčių mokėtojams yra suteikiama vienintelė galimybė deklaruoti praeityje pamirštas pajamas ir mokesčius sumokėti be jokių delspinigių ar baudų. Tokia proga yra suteikiama pirmą bei vienintelį kartą ir ateityje analogiška galimybe pasinaudoti mokesčių mokėtojai nebegalės. Atleidimas nuo delspinigių ir baudų už praeityje nesumokėtus mokesčius taikomas visiems – ir gyventojams, ir įmonėms, jei jie nėra bankrutuojantys  (bankrutavę) ar restruktūrizuojami. Norėdami pasinaudoti šia galimybe, gyventojai turi pateikti arba patikslinti deklaracijas už 2014-2017 m.

Šaltinis: VMI