Dėl Mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnio apibendrinto paaiškinimo

VMI prie FM, vadovaudamasi  Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir siekdama suvienodinti Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) taikymo tvarką, parengė MAĮ 40 -1 straipsnio apibendrintą mokesčio įstatymo paaiškinimą, kuris suderintas su  Finansų ministerija (Finansų ministerijos 2019 m.  kovo  29  d. raštas Nr. ((14.18E-03)-5K-1905090)-6K-1901809.  Minėtą MAĮ straipsnio komentarą galite rasti VMI interneto svetainėje: https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.5.
Atsižvelgdama į tai, kad komentaro tikslas yra suvienodinti MAĮ taikymo praktiką bei padėti mokesčių mokėtojams geriau suprasti ir tinkamai įgyvendinti savo teises ir pareigas, VMI prie FM prašo vadovautis komentaru.  Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019 m. balandžio  12 d.  rašte Nr. (32.44-31-3E)-RM-11172.

Šaltinis: VMI