Daugiausia pažeidimų susiję su atliekų tvarkymu

Aplinkosauginės akcijos „Kaminukas“ metu Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai patikrino 500 fizinių asmenų ir 470 ūkio subjektų, užsiimančių autotransporto technine priežiūra, ardymu, remontu ar panašia veikla. Nustatyti 126 pažeidimai ir skirta arti 6 tūkst. eurų baudų. Daugiausia pažeidimų yra susiję su atliekų tvarkymu: (skudurų, plastiko, tepalų ir kt.) deginimas, netvarkoma atliekų apskaita ir jos nerūšiuojamos, netinkamas surinktų pavojingų atliekų talpų ženklinimas. Daugiausia pažeidimų nustatyta Šiaulių regione (60), mažiausiai  – Klaipėdos (1), Utenos (3), Alytaus (3) ir Panevėžio (4) regionuose.

Šaltinis: Aplinkos ministerija