Užsienio atsargas investavo pelningai

Lietuvos banko finansinio turto valdymo rezultatai 2016-2018 m. buvo teigiami – atitinkamai 35,1 mln. ir 53,2 mln. eurų. Lietuvos banko finansinis turtas, vadinamas užsienio atsargomis, apima investicijas, nesusijusias su pinigų politikos įgyvendinimu. Lietuvos bankas valdo didžiausią šalyje investicijų portfelį – vidutinė su pinigų politikos operacijomis nesusijusio finansinio turto vertė 2018 m. sudarė 4 359 mln. eurų. Lietuvos bankas išlaiko stabilų po nepriklausomybės atgavimo susigrąžintų aukso atsargų kiekį – 5,8 t. Esant palankioms sąlygoms, auksas investuojamas ir taip padengiamos ne tik jo saugojimo išlaidos, bet ir didinama finansinio turto grąža. 2018 m. aukso investicijų uždarbis sudarė 0,34 mln. eurų. Finansinio turto pagrindinė paskirtis – padėti užtikrinti Lietuvos ir euro zonos finansų sistemos stabilumą, sudaryti prielaidas šaliai lengviau absorbuoti ekonominius ir finansinius sukrėtimus bei kitas ypatingas aplinkybes.  

Šaltinis: Lietuvos bankas