Dėl etilo alkoholio, pripažinto denatūruotu etilo alkoholiu, atleidimo nuo akcizų

VMI informuoja, kad 2019 m. balandžio 29 d. priimtas VMI  prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-37, kuriuo pakeistos Informavimo apie produktų siuntimą į kitą ES valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos ES  valstybės narės taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-64.   Pagrindiniai pakeitimai:
1. Etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų, apdoroto tabako ir  (arba) energinių produktų, nurodytų Akcizų įstatymo 2 priede, siuntėjui įtvirtintas reikalavimas kitos ES valstybės narės institucijos išduoto patvirtinimo, kad už šias prekes akcizai kitoje ES valstybėje narėje bus sumokėti, mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančio dokumento arba dokumento, suteikiančio teisę gavėjui gauti šiuos produktus be akcizų, kopijas pateikti VMI informacinėje sistemoje (toliau ‒ AIS). Panaikinamas reikalavimas šiuos dokumentus fiziškai pateikti mokesčių administratoriui.

  1. Įtvirtinta, kad Patvirtinimas už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas (forma FR0652) galioja 3 mėnesius nuo jo išdavimo dienos. Šis patvirtinimas išduodamas per Mano VMI, tačiau, jeigu mokesčių mokėtojas pageidauja, jis gali kreiptis į VMI, kad jam būtų išduotas popierinis patvirtinimas.
  2. Patikslintas produktų, kurių duomenys turėtų būti teikiami AIS, sąrašas. Nuo 2019 m. gegužės 1 d. turėtų būti teikiami duomenys produktų, klasifikuojamų 2019 m. Kombinuotosios nomenklatūros, 2707 99 11, 2707 99 19, 2707 99 99, 2710 19 71-2710 19 99, 2710 20 90 (išskyrus produktus, kurių mažiau nei 90 proc. tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210 °C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 proc. tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 C temperatūroje, nustatant pagal ISO 3405 metodą (ekvivalentiškas ASTM D 86 metodui)), 2710 91 00, 2710 99 00, 3403 19 10, 3403 19 80, 3811 21 00, 3817 00 arba 3824 99 92 (kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų ir neskirtų naudoti kaip variklių degalai ir šildymui skirtas kuras) subpozicijose. Atlikti ir kiti techninio pobūdžio pakeitimai.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. gegužės 6 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-13987.

Šaltinis: VMI