Pritarta, kad daugiau žmonių būtų apdrausta PSD

Vyriausybė pritarė įstatymo pataisoms, pagal kurias privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) valstybės lėšomis turėtų būti draudžiami nuolat ar laikinai Lietuvoje gyvenantys kitų šalių piliečiai, pagal dvišales sutartis gaunantys gydymo paslaugas ir kitos šalies pensiją. Taip būtų įgyvendinti mūsų šalies tarptautiniai įsipareigojimai. Šiuo metu tokio pobūdžio sutartis Lietuva turi su Ukraina ir Baltarusija. Jose nuolat ar laikinai gyvenantiems, bet Lietuvoje pensiją gaunantiems žmonėms yra suteikiama sveikatos apsauga. Todėl turi būti užtikrinta, kad abiejose šalyse būtų saugomos žmonių socialinės garantijos, užtikrinama jų sveikatos apsauga ir vykdomi iš tarptautinių sutarčių kylantys įsipareigojimai. Lietuva yra visateisė tarptautinės bendruomenės narė, taip pat Vienos konvencijos dalyvė, tad įpareigota vykdyti iš tarptautinio bendradarbiavimo kylančius įsipareigojimus.   Įsigaliojus siūlomiems pakeitimams, pagal šiuo metu sudarytas sutartis, PSD valstybės lėšomis taps draudžiami Lietuvoje nuolat ar laikinai gyvenantys Ukrainos ir Baltarusijos piliečiai iš gimtosios šalies gaunantys bet kurios rūšies pensijas.

Šaltinis: Vyriausybė