Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 24 dalies, 5 str. 2-4 dalių ir 46-3 straipsnio paaiškinimų

VMI informuoja, kad parengė PMĮ 2 str. 24 dalies, 5 str. 2-4 dalių ir 46-3    straipsnio apibendrintus paaiškinimus (komentarus).

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. gegužės 14 d. rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-15145.

Šaltinis: VMI