Finansinių ataskaitų teikimo įkarštis: 6 klausimai ir atsakymai verslui

Kiekvienas buhalteris paliudys, kad gegužės pabaiga – pats darbymetis, mat reikia pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus. Registrų centrui darbo taip pat netrūksta – įmonės konsultantai aktyviai atsakinėja į užklausas. Registrų centras primygtinai ragina įmonių atstovus suskubti finansinės atskaitomybės dokumentus pateikti nelaukiant paskutiniųjų mėnesio dienų. Taip bus išvengta nesklandumų, neatitikimų. Štai šeši dažniausiai pasitaikantys klausimai, į kuriuos atsakymus Registrų centro konsultantai kasdien pateikia šimtams verslo atstovų

Įmonė jau kurį laiką nevykdo veiklos. Ar jai reikia teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinius?

Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre nėra registruojami juridinio asmens sprendimai dėl veiklos sustabdymo, todėl remiantis teisės aktais visi juridiniai asmenys (akcinės, uždarosios akcinės, kooperatinės, žemės ūkio bendrovės, valstybės ir savivaldybių įmonės, tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos (jeigu sudaro metines finansines ataskaitas), individualios įmonės (jeigu sudaro), Europos ekonominių interesų grupės (jeigu sudaro), užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės, mažosios bendrijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos) turi teikti finansines ataskaitas.

Kas gali teikti juridinio asmens finansines ataskaitas?

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį gali teikti juridinio asmens vadovas, taip pat atstovas, kuriam suteiktas įgaliojimas elektroniniu būdu teikti finansinių ataskaitų rinkinius. Daugiau informacijos apie įgaliojimo išdavimo tvarką rasite Registrų centro puslapyje. Juridiniam asmeniui neturint vienasmenio valdymo organo (vadovo ar pagal vienasmenio atstovavimo taisyklę juridinio asmens vardu veikiančios valdybos ar tarybos), Registrų centrui turi būti pateiktas įgaliojimas dėl finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu. Įgaliojimų posistemėje įregistravus įgaliojime nurodyto asmens duomenis, jis galės prisijungti prie sistemos ir tekti finansinių ataskaitų rinkinius.

Suteikiau įgaliojimą elektroniniu būdu, tačiau Registrų centro savitarnos sistemoje jo nesimato.

Norint suteikti įgaliojimą, Registrų centro savitarnos puslapyje horizontaliajame meniu reikia pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras ir paspausti kairėje pusėje pateiktas nuorodas: Įgaliojimas, Naujas įgaliojimas. Įgaliojimas sugeneruojamas ir suteikiamas sistemos laukeliuose įrašius reikiamus duomenis, spustelėjus Tęsti, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu pasirašius teikiamą įgaliojimą bei spustelėjus nuorodą Suteikti įgaliojimą. Atlikus nurodytus veiksmus, savitarnos sistemoje iš karto gausite pranešimą Įgaliojimas suteiktas. Pamiršus spustelti nuorodą Suteikti įgaliojimą, įgaliojimas yra nesuteikiamas, duomenys sistemoje nesaugomi ir juos reikia teikti iš naujo.

Teikiant finansines ataskaitas už 2018 m. pastebėjome, kad sistemoje panaikintos 2017 m. ataskaitos. Kodėl?

Finansinių ataskaitų elektroninis rinkinys panaikinamas, kadangi jis nebuvo pateiktas Juridinių asmenų registrui, sistema jį panaikino automatiškai, pasibaigus el. rinkinio juodraščio saugojimo sistemoje laikui (60 dienų). Tokiu atveju reikia iš naujo pateikti 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

Ką daryti, jeigu pasirenkant naują finansinių ataskaitų rinkinį rodomas klaidos pranešimas Šiam ataskaitiniam laikotarpiui nurodyto finansinių ataskaitų rinkinio parsisiųsti neleidžiama?

Toks klaidos pranešimas rodomas, jei finansinių ataskaitų rinkinio parinkimo lange nenurodomi visi reikalingi parametrai ir (ar) parenkama netinkama juridinio asmens veiklos kategorija. Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte naujo finansinių ataskaitų rinkinio parametrus ir ataskaitinį laikotarpį.

Ką daryti, jeigu pildant finansinės ataskaitos elektroninį rinkinį pasirinkau netinkamos kategorijos finansinių ataskaitų rinkinį?

Jei ataskaitą dar pildote, tačiau jos nepateikėte, galite pasirinkti naują, tinkamos kategorijos finansinių ataskaitų rinkinį. Prisijungę prie Registrų centro elektroninių paslaugų sistemos, pasirinkite Naujas finansinių ataskaitų rinkinys, elektroninio rinkinio parinkimo lange nurodykite naujo finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir spauskite Pildyti. Gavę perspėjimą Jeigu tęsite, anksčiau pasirinkto finansinių ataskaitų rinkinio pateikti negalėsite. Ar norite tęsti?, nurodykite, kad norite tęsti. Išsamų naujo finansinių ataskaitų rinkinio parinkimo Registrų centro informacinėje sistemoje aprašymą galite rasti Vartotojo vadove. Pildyti ir teikti finansines ataskaitas juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo gali prisijungęs prie Registrų centro elektroninės paslaugų sistemos. Daugiau informacijos apie finansinių ataskaitų elektroninių rinkinių pildymą ir teikimą galima rasti Registrų centro interneto svetainėje.

Šaltinis: Registrų centras