Dėl PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

VMI informuoja apie VMI prie FM viršininko 2019 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. VA-42 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – įsakymas), kuris įsigalios 2019 m. liepos 1 d.  Įsakymu pakeistos ir papildytos PVM sąskaitų faktūrų registrų  duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklės, nustatant, kad visi juridiniai asmenys, PVM mokėtojai ,registrų duomenis VMI turės teikti kas mėnesį, iki kito mėnesio 20 d. Fiziniams asmenis, PVM mokėtojams, registrų duomenų pateikimo VMI terminas nuo 2019 m. liepos 1 d. nesikeis.  Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. gegužės 22 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-16019.

Šaltinis: VMI