Startuoja naujas i. MAS posistemis i. SAFT-T

VMI informuoja, kad vartotojams atveriamas Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemis (toliau – i. SAF-T). i. SAF-T – viena iš septynių Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i. MAS) dalių. VMI paprašius, šiais metais teikti SAF-T rinkmenas už 2017 m. ir vėlesnius metus turi būti pasirengę apie 10 tūkst. verslo atstovų. „Standartizuotas buhalterinės apskaitos duomenų teikimo būdas leis verslo atstovams atsisakyti popierinių dokumentų rengimo ir patikrinimui reikiamą informaciją pateikti nuotoliniu būdu. Mokesčių mokėtojai turės galimybę pasitikrinti parengtas SAF-T rinkmenas. Jas įkėlus į i. SAF-T posistemį, bus atliekami tikrinimo veiksmai, kurių rezultatai patogia forma pateikiami ir pačiam mokesčių mokėtojui“, – teigia i. SAF-T projekto vadovas Vaidotas Augulis.  Vertinimo aplinkoje neidentifikavus klaidų, verslo atstovai žinos, kad jų SAF-T rinkmenos tinkamos teikti, jei ateityje to bus paprašyta kontrolės veiksmų metu.

Posistemio vertinimo aplinkoje mokesčių mokėtojai gali pasitikrinti savo turimų SAF-T rinkmenų atitikti techninei specifikacijai ir XSD struktūros aprašui, – t.  y. ar jos atitinka visus reikalavimus, jei ateityje šių duomenų kontrolės veiksmams paprašys mokesčių administratorius. Į i. SAF-T vertinimo aplinką įkeltos rinkmenos po 10 dienų iš posistemio bus šalinamos, jei to anksčiau nepadarys pats mokesčių mokėtojo atstovas. Taip pat svarbu, kad  i. SAF-T vertinimo aplinkoje pateiktos rinkmenos nebus naudojamos atliekant mokesčių mokėtojų kontrolės veiksmus (mokestinius tyrimus ir patikrinimus). Teikiant buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis SAF-T rinkmenoje, verslo atstovai turi perduoti tik tuos duomenis, kuriuos kaupia savo buhalterinės apskaitos sistemoje ar sistemose, t. y. vadovaujantis principu „turiu-teikiu“. Sudaryta galimybė ,formuojant SAF-T rinkmeną, skaidyti ir teikti ją dalimis – pagal teikiamų duomenų pobūdį, laikotarpius, padalinius ar techniškai skaidytą.

Šaltinis: VMI